Aplikacja

Treasurer pro

służy do wyceny opcji i forwardów, która pozwala na kalkulację:

z pozycji "biorcy" opcji (odwrotnie do pozycji dostawcy, czyli "market-makera") z wbudowanymi intuicyjnymi podpowiedziami/wskazówkami producenta - co ma szczególnie ułatwić pracę Użytkownika

opcji waniliowych, egzotycznych (bariery amerykańskie i europejskie na wszystkie sposoby włączenia i wyłączenia), binarnych oraz 2-giej generacji (range accrual)

w tenorze 3, 5 a nawet 10-letnim w zależności od pary walutowej

pojedynczego instrumentu lub serii instrumentów do 48 nóg

gotowych, typowych strategii opcyjnych, takich jak: risk reversal, seagull, stradle, strangle, etc.,

zapisanych wycen na każdym etapie (wstępnej wyceny informacyjnej, wyceny transakcyjnej, wyceny po zawarciu dla raportowania i dalszej modyfikacji)

wyceny on-line z możliwością ręcznej korekty wybranych parametrów oraz symulacji ręcznie wprowadzonych danych (np. kurs spot)

Za pomocą „SOLVERA”, który ułatwi wyliczenie dla zadanej wartości (cena/koszt/marża dostawcy) kursu jednego lub serii instrumentów

zdefiniowanych do 10 par walutowych spośród wszystkich głównych walut oraz wielu dostępnych "crossów" PLN (EURPLN, USDPLN, GBPPLN, CHFPLN) i innych (m.in. HUF, CZK, TRY, RUB, CNH, HKD, KRW, INR, BRL, ZAR, ILS, MXN, SEK, NOK)

z wykorzystaniem wielu intuicyjnych skrótów i domyślnych ułatwień, automatycznego budowania strategii (reguły kursów wykonania (Strike), barier oraz interwałów), wklejania nieregularnych harmonogramów wprost z MS Excell

całego portfela transakcji, wysortowanych pojedynczych transakcji, pogrupowanych wg waluty, instrumentu czy instytucji finansowej. Ma to szczególne zastosowanie przy korekcie daty rozliczenia instrumentu i wyceny do rynku (ZYSK/STRATA) forwardów, opcji i strategii opcyjnych

zapisanych wycen na każdym etapie (wstępnej wyceny informacyjnej, wyceny transakcyjnej, wyceny po zawarciu dla raportowania i dalszej modyfikacji)

polityka zabezpieczen

Własna

polityka

zabezpieczeń

Każda firma ma „jakąś” politykę zabezpieczeń opartą na doświadczeniu, wiedzy i dostępnych zasobach. Polityką może być uproszczony schemat dokonywania pojedynczych transakcji albo rozbudowana procedura spisana w oficjalnym dokumencie. Brak dokonywania zabezpieczeń również można nazwać polityką. Naszą rolą jest pomóc Klientowi nazwać wszystkie wrażliwe na ryzyko finansowe procesy w firmie i spisać je w postaci konkretnych instrukcji.

Finansowanie i dotacje

Szeroka wiedza merytoryczna naszego zespołu pozwoli rzetelnie ocenić stan finansów Państwa firmy, określimy zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na kapitał obrotowy oraz pomożemy w organizacji i pozyskaniu optymalnej struktury finansowania. Pomagamy w pozyskaniu między innymi: kredytów inwestycyjnych, obrotowych, limitów faktoringowych i gwarancyjnych oraz leasingów. Dodatkowy elementem jest nasz reaserch związany z dopasowaniem do kredytów odpowiednich programów pomocowych, dopłat czy gwarancjami zabezpieczających.

treasurerPRO to profesjonalny kalkulator do informacyjnej wyceny forwardów i opcji. Pozwala na budowanie i wycenę pojedynczych, jak i złożonych strategii. Dzięki temu można przygotować optymalne dla siebie rozwiązanie i wycenić je najpierw przed zawarciem, a potem po zawarciu (w dowolnym momencie przed datą rozliczenia). Przed zawarciem transakcji wycena przydaje się przede wszystkim podczas negocjacji ceny. Z kolei po zawarciu transakcję wycenia się dla potrzeb raportowych lub dalszej modyfikacji transakcji.

Po pierwsze specjalizacja. Kalkulator jest stworzony przez byłego tradera rynku opcji walutowych, co widać na każdym kroku korzystania z wyceniarki. Prostota, intuicyjność, podpowiedzi, skróty, użyteczności – wszystkie możliwe ułatwienia zostały zastosowane dla maksymalnej skuteczności przy minimalnej ilości koniecznych czynności i czasu. Jak wiadomo na rynku czas i precyzja wyceny to kluczowe elementy do podjęcia skutecznej transakcyjnie decyzji. Ciekawym rozwiązaniem jest odwrócenie pozycji w wyceniarce, czyli wszystkie instrumenty i ich wyceny prezentowane są od strony biorcy, czyli Klienta. Zwykle prezentowane są od strony Market-Makera, czyli instytucji finansowej, która oferuje takie transakcje.

 

Po drugie cena. Dostęp do treasurerPRO wyceniony jest w formie stałego, comiesięcznego abonamentu w przystępnej cenie za pojedyncze stanowisko. Oferujemy 1 miesiąc darmowy na testowanie oraz darmowe szkolenie wstępne.

 

Po trzecie wsparcie. Szkolenie wstępne powinno dać Klientowi możliwość swobodnej pracy z narzędziem, jednakże na etapie codziennej obsługi mogą pojawić się praktyczne pytania. Jesteśmy od tego, żeby na bieżąco rozwiązywać wątpliwości dotyczące działania aplikacji. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość udostępniania wycen z pozycji aplikacji. To oznacza, że każdą wycenę można umieścić w odpowiednim folderze, który jest udostępniony innym użytkownikom, również spoza organizacji Klienta. W przyszłości może to posłużyć w komunikacji z instytucjami finansowymi, a na ten moment można wysłać każdą wycenę do sprawdzenia przez nas (np. czy kalkulacja zgodna jest z tym, co Klient chciał faktycznie wycenić)

Wyceniamy transakcje z trzech grup rynków bazowych:

  • Walutowe instrumenty pochodne takie jak: forwardy (pojedyncze, w serii, uśrednione), waniliowe opcje walutowe (pojedyncze, w serii lub gotowe, typowe strategie), opcje egzotyczne (pojedyncze lub w serii, barierowe, binarne, azjatyckie) i wszystkie inne możliwe
  • Instrumenty pochodne stopy procentowej: IRS (Interest Rate Swap, czyli Swap Procentowy), opcje CAP i FLOOR, korytarz COLLAR oraz CIRS (Swap Walutowo-Procentowy). Wyceniamy również strategie łączone z kredytem czy instrumentami opartymi na innym rynku bazowym (np. walutowym)
  • Surowcowe instrumenty pochodne takie jak Swap czy Futures

Sposób komunikacji określa Klient, tak żeby było mu wygodnie przesyłać do nas niezbędne dane do wyceny. Za każdym razem przy zapytaniu musimy mieć od Klienta kompletne zapytanie, czyli rodzaj instrumentu (np. Forward), kierunek (np. sprzedaż), waluta (np. EURPLN) oraz harmonogram rozliczenia (np. konkretną datę za 3 miesiące).  Wycena pojedynczej transakcji lub strategii może trwać do kilkunastu minut. Klient dostaje wycenę informacyjną na maila w postaci konkretnych parametrów, może być poparta zrzutem ekranu z aplikacji. Na tym etapie kończy się nasza rola, co dalej z transakcją decyduje Klient. Nie zawieramy transakcji za Klientów, nie komunikujemy się z instytucjami finansowymi w tej sprawie, nie negocjujemy cen za Klienta ani tym bardziej nie decydujemy za Klienta. Nie świadczymy żadnego doradztwa w powyższym zakresie.

 

Należy pamiętać również, że wszystkie wyceny z kalkulatorów i portali mają charakter ściśle informacyjny i niekoniecznie muszą zgadzać się z ofertą instytucji finansowych, które stosują niejednolitą politykę marż. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że nawet przybliżona wycena pomaga w negocjacjach i zdecydowanie poprawia komfort współpracy z instytucjami finansowymi.

 

Wyceny, szkolenia, narzędzia oraz reaserch, czyli szerokie wsparcie merytoryczne ma służyć temu, żeby Klient posiadał wszelkie możliwości do świadomego zawierania transakcji zabezpieczających jak równorzędny partner instytucji finansowych bez konieczności szukania dodatkowego doradztwa w tym zakresie.

Każda firma ma „jakąś” politykę zabezpieczeń. Utrwalone dobre praktyki, powtarzalność czy rozłożenie ryzyka na więcej niż jedną decyzję to zwykle najlepsze działania dla polityki zabezpieczeń. Są też powtarzające się trendy w określonych branżach czy profilach działalności. Nazwana czy nawet spisana w dokument polityka zabezpieczeń porządkuje wiele procesów, ponieważ ryzyko finansowe ma wpływ na kilka obszarów w firmie takich jak np. sprzedaż czy księgowość.

 

Polityka zabezpieczeń nie jest warunkiem koniecznym, ponieważ żeby ją mieć przydaje się jakiekolwiek doświadczenie w tym zakresie. Polityka może się zmieniać, a brak zabezpieczania ryzyka finansowego w firmie również jest polityką. Zespół TREASURERA jest od merytorycznego wsparcia Klienta w realizacji polityki zabezpieczeń i nie ma żadnego na nią wpływu.

F.A.Q.

masz pytania?

Obok znajdują się najczęściej zadawane pytania od naszych Klientów.


WALUTY

STOPY PROCENTOWE

SUROWCE

Na telefon, na maila, SMS-em. Jesteśmy w stanie wycenić każdy instrument pochodny rynku walutowego, stopy procentowej czy rynku surowców. Wyceniamy instrumenty informacyjnie w dowolnym momencie ich życia za pomocą powszechnie dostępnych kalkulatorów oraz serwisów informacyjnych.

o nas

Jesteśmy zespołem fachowców wychowanych w tradycyjnej bankowości z doświadczeniem w dziedzinie skarbu, finansów przedsiębiorstw, analizy kredytowej. Posiadamy szeroką wiedzę i praktykę pozyskana przy obsłudze klientów korporacyjnych we wszystkich branżach. Doskonale rozwijające się firmy w Polsce potrzebują nowych kompetencji, oczekują szybkich odpowiedzi na zadane pytania. Profesjonalne i merytoryczne wsparcie finansów przedsiębiorstw i miejsce, gdzie pytania nie pozostaną bez odpowiedzi – to jest nasza pasja i kierunek rozwoju.

kontakt

STReeT Point
Strzegomska 199/1.1
54-431 Wrocław

+48534790202 (WROCŁAW)
+48695094335 (POZNAŃ)
+48663129358 (GORZÓW)